Mgr. Beáta Kmecová

Mgr. Beáta Kmecová

zdravotná sestra


Vzdelanie:

  • 1980 -1988 ZŠ sidl. II Vranov nad Topľou
  • 1988 -1992 SZŠ Michalovce – odbor zdravotná sestra
  • 2000 – 2002 SZŠ Prešov – odbor diplomovaná všeobecná sestra
  • 2009 – 2012 Prešovská univerzita – Fakulta zdravotníctva
  • 2011 – 2012 Špecializačné štúdiu (anestéziológia a intenzívna medicína)
  • 2012 – 2014 Vysoká škola zdravotníctva a sv. Alžbety – Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča Prešov

Pracovné skúsenosti:

  • 1992 – 1994 Dom penzión pre dôchodcov Vranov n/Topľou – zdravotná sestra
  • 1994- 2015 Vranovská nemocnica, a.s., Neurologické oddelenie – zdravotná sestra, Chirurgia – Jednotka intenzívnej starostlivosti, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
  • 2015 – súčasnosť Remedium, s.r.o Bardejovské kúpele, Urologická ambulancia, Zdravotná sestra