MUDr. Oleg Turkin PhD.

MUDr. Oleg Turkin PhD.

plastický chirurg


Doktor O. Turkin študoval na štátnej vysokej škole lekárskej vyznamenanej 2. Moskovským radom Lenina v Moskve, kde pôsobil od roku 1983 do roku 1989. Na katedre všeobecnej chirurgie SVSL 2. MRL získal klinickú odbornú prax, kde pracoval v 4. Nemocnici Moskva od roku 1989 do roku 1991.
Počas diaľkového štúdia si obhájil kandidátsku dizertačnú prácu s témou: Poškodenie kože, ako následok ožarovania a jej autodermoplastika rozštiepeným vláknom. Na Ruskej akadémii a medzinárodnej lekárskej korporácií v Moskve sa vzdelával ďalej v odbore Plastickej chirurgie a Onkológie. Doktorovi Turkinovi v Moskve v roku 2000 udelili najvyššiu kvalifikačnú kategóriu v odbore Chirurgia a doktorát lekárskych vied.

Počas svojho pôsobenia v Moskve sa pre zvýšenie svojej kvalifikácie zúčastnil kurzov v odboroch Plastická chirurgia, Estetické lekárstvo, Cievna chirurgia a Mikrochirurgia v inštitútoch FUMBiEP a na Ruskej akadémii Lekárskej pre postgraduálne vzdelávanie.

Prax  a kariéra doktora O. Turkina

Ako chirurg začal pôsobiť od roku 1991 v Moskovských nemocniciach napr: Naro-Fominská centrálna okresná nemocnica, Rádiologický ústav RAMN v Obninsku, súkromná klinika Medicinske centrum v Kolomenskom, Nejrovita a pod. V Moskve pôsobil do roku 2010, následne sa v roku 2011 presťahoval na Slovensko kde začal pôsobiť ako plastický chirurg.

Od roku 2011 pôsobí na klinike plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie na UNLP v Košiciach.
Vďaka svojej dlhoročnej a bohatej praxi v oblasti plastickej a estetickej chirurgie ponúka klientom najvyššiu mieru odbornosti. Doktor Turkin je certifikovaným chirurgom, ktorý pri zákroku využíva najmodernejšie postupy a najnovšiu techniku. Pri zákroku je jeho hlavným zámerom previesť bezpečnú operáciu a chrániť súkromie klienta. Operáciu vykonáva rýchlo, ale zameriava sa pritom na kvalitne zošitie rany a minimum jaziev.

Dokonalé výsledky zákrokov dosahuje prostredníctvom precíznej predoperačnej a pooperačnej starostlivosti o klienta. Doktor apeluje na dôležitosť pooperačnej starostlivosti, ktorá prispieva k dlhodobému estetickému výsledku zákroku. Pre doktora Turkina je typický ľudský a vysoko profesionálny prístup ku všetkým svojim pacientom. V oblasti plastickej a estetickej medicíny uprednostňuje prirodzene vyzerajúce partie a veľkosti na tele.

Doktor Turkin je členom:

  • Slovenskej lekárskej komory
  • Spoločnosť plastickej chirurgie SSL
  • Spoločnosť estetickej chirurgie SR a ČR

Certifikaty

  • Je vlastníkom mnohých certifikátov
  • Osvedčenie o prvom stupni všeobecnej chirurgie
  • Druhý stupeň plastickej a kozmetickej chirurgie
  • Licencia od Slovenskej lekárskej komory pre kozmetickú a plastickú chirurgiu

Oblasti, ktorým sa doktor Turkin venuje

Oblasť tváre:

Oblasť tela:

Ostatné zákroky: