MUDr. Radovan Stadtherr

MUDr. Radovan Stadtherr

chirurg


Od septembra 1997 MUDr. Radovan Stadtherr pracoval ako lekár na chirurgickom oddelení v nemocnici vo Svidníku.

V priebehu praxe absolvoval stáže na internom a intenzivistickom oddelení, zúčastnil sa mesačného štúdijného pobytu na Klinike plastickej chirurgie v Belo Horizonte v Brazílii a po 3 rokoch získal atestáciu I. stupňa.

Následne naďalej pracoval na chirurgickom oddelení vo Svidníku, zúčastňoval sa stáží na traumatologickej klinike, na klinike hrudnej chirurgie, na kardiochirurgickej klinike. Po uplynutí 5 rokov absolvoval atestáciu II. stupňa z chirurgie a od roku 2007 pracoval ako zástupca primára na chirurgickom oddelení vo Svidníku.

V roku 2011 začal pracovať ako lekár záchrannej služby, a taktiež  pracoval na oddelení jednodňovej zdravotnej starostlivosti v Kežmarku. Po ukončení pracovného pomeru v Kežmarku som nastúpil na čiastočný úväzok na chirurgické oddelenie do Svidníka.

V Bardejovských  Kúpeľoch pracuje od roku 2014, ako lekár na chirurgickej ambulancii a ambulancii JZS.

Vzdelanie

 • 1997 – Ukončenie Lekárskej fakulty UPJŠ, Košice
 • 2000 – Atestácia 1. stupňa z chirurgie
 • 2005 – Atestácia 2. stupňa z chirurgie

 

Pracovné skúsenosti

 • 1997 – 2005  Sekundárny lekár na chirurgickom oddelení, Nemocnica  arm. Gen. L. Svobodu, Svidník
 • 2005 –  2007 Starší sekundárny lekár na chirurgickom oddelení, Nemocnica arm. Gen. L. Svobodu, Svidník
 • 2005 –  2007 Starší sekundárny lekár na chirurgickom oddelení, Nemocnica arm. Gen. L. Svobodu, Svidník
 • 2007 – 2011  Zástupca primára na chirurgickom oddelení, Nemocnica arm. Gen. L.Svobodu, Svidník
 • 2011 – 2018 Lekár Záchrannej služby, Falck
 • 2012 – 2016 Sekundárny lekár na chirurgickom oddelení, Nemocnica Kežmarok
 • 2014 súčasnosť  Sekundárny lekár na ambulancii JZS, Bardejovské kúpele
 • 2016 súčasnosť  Starší sekundárny lekár na chirurgickom oddelení, Nemocnica Svet Zdravia, Svidník
 • 2018 súčasnosť  Regionálny lekár Záchrannej služby, Falck

 

Absolvované stáže

 • 1996 Stáž na Klinike platickej chirurgie, Belo Horizonte, Brazília
 • 1998 Stáž na internom oddelení, Nemocnica arm. Gen. L. Svobodu, Svidník
 • 1999 Stáž na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica arm. Gen. L. Svobodu, Svidník
 • 1999 Stáž na chirurgickej klinike, s témou “ručne šité anastomózy GIT-u”, FNsP, Košice
 • 2001 Stáž na Klinike traumatológie o otvorených zlomeninách, FNsP L. Pasteura, Košice
 • 2004 Stáž zameraná na laparoskopickú chirurgiu, Rooseveltova nemocnica, Banská Bystrica
 • 2005  Stáž na Kardiochirurgickej klinike, Bratislava
 • 2005 Stáž na traumatologickej klinike, FNsP, Bratislava
 • 2005 Stáž na Klinike hrudnej chirurgie, Podunajské Biskupice, Bratislava
 • 2005 Stáž na Chirurgickej klinike, FNSP,  Bratislava
 • 2000 Stáž zameraná na laparoskopické operácie,  NsP Trebišov, Trebišov
 • 2017 Stáž na oddelení hrudnej chirurgie, Vyšné Hágy