MUDr. Richard Ľuník

MUDr. Richard Ľuník

vedúci lekár


Vzdelanie:

 • 1992-1996 Gymnázium L.Stockela,  Bardejov
 • 1997-2003 Lekárska  fakulta UPJŠ, Košice – odbor všeobecné lekárstvo
 • 2008 pracovná stáž FN Plzeň
 • 2009 pracovná stáž UN Budapest
 • 2010 pracovná stáž FN Motol Praha
 • 2011 EUREP – európske školenie rezidentov Praha
 • 2012 atestácia  v odbore Urológia
 • 2013 člen európskeho  výskumného tímu – štúdia publikovaná a prezentovaná na EAU kongrese v Štokholme 2014
 • 2017 člen európskeho  výskumného tímu- štúdia publikovaná a prezentovaná na EAU kongrese v Barcelone 2019
 • Od roku 2008 účasť na kongresoch a školeniach v EÚ, USA a Číne

Pracovné  skúsenosti:

 • 2003-2007 Oddelenie Všeobecnej a Úrazovej  chirurgie , NsP Sv.Jakuba Bardejov – sekundárny lekár
 • 2007-2015 Klinika Urológie FNsP Prešov – sekundárny lekár, vedúci lekár
 • od roku 2015 Poliklinika Remedium s.r.o. , Bardejovské Kúpele – lekár, vedúci lekár polikliniky

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk
 • Ruský  jazyk